Zasoby wodne

Prognozowane modelem MIKE NAM wielkości natężenia przepływu, wg wybranych do analiz modelowych w projekcie NEYMO-NW scenariuszy zmian klimatu. Na wykresie blokowym w podziale na wielolecia stanowiące tło porównawcze przyjęte w projekcie (1 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, wewnątrz mediana; 2 – zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 –wartości odstające)

 

Szczegółowe wyniki uzyskane w oparciu o poszczególne scenariusze zmian klimatu znajdują się w lokalizacji:

Scenariusz RCP 2.6
Scenariusz A1B
Scenariusz RCP 4.5
Scenariusz RCP 8.5