Prelekcje

PRELEKCJE W POLSCE

W dniu 19.10.2020 r., dla klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu prowadzono prelekcje na temat „Konsekwencji zmian klimatu” oraz „Zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu”. Uczniowie zapoznali się z problematyką związaną z klimatem i pogodą, urządzeniami pomiarowymi do pomiaru temperatury powietrza i gruntu, prędkości wiatru, promieniowania słonecznego i sum opadów atmosferycznych. Poruszono również kwestie dotyczące zmian warunków klimatycznych na przestrzeni ostatniego 1000-lecia oraz skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. W drugiej prezentacji przedstawiono zasoby wodne z kilku perspektyw – globalnej, krajowej i lokalnej – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki niedoborów wody, użytkowania wody i wskaźnika eksploatacji wody. Poruszono kwestię ilości zużywanej wody w gospodarstwach domowych w Polsce i w Niemczech a także śladu wodnego i wody wirtualnej. Prelekcje poprowadzili on-line pracownicy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, z Zakładu Badań Środowiskowych we Wrocławiu w ramach projektu NEYMO-NW, realizowanego w Programie Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

Prezentacja dla szkół – „Konsekwencje zmian klimatu”

 

 

Prezentacja dla szkół – „Zasoby wodne w kontekście zmian klimatu”

PRELEKCJE W NIEMCZECH

W ramach NEYMO-NW prowadzone są różne działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców zlewni Nysy Łużyckiej, w tym przypadku przedstawiono te adresowane w szczególności do nastolatków (12-15 lat).
Partnerzy projektu opracowali dwie prezentacje pt. „Konsekwencje zmian klimatu” oraz „Zasoby wodne w kontekście zmian klimatu” w celu zaprezentowania ich uczniom.
W dniu 12 października 2020 r. jedno takie wydarzenie odbyło się w Christian Weise Gymnasium Zittau w ramach profilu edukacyjnego „nauki przyrodnicze”. Dr Stephan Hülsmann (LfULG) zorganizował zajęcia dydaktyczne dla klasy 8 zatytułowane „Zasoby wodne i zmiany klimatu” jako zwieńczenie wydarzenia związanego z tematyką wody, które trwało w tej szkole kilka tygodni. Na zakończenie zajęć najważniejsze punkty zostały podsumowane w interaktywnym quizie.

Prezentacja niemiecka – Zasoby wodne – jakie są skutki zmiany klimatu?