Scenariusz RCP 2.6

Prognoza przepływów dyspozycyjnych na wejściu (in) i wyjściu (out) z jednostek administracyjnych wzdłuż Nysy Łużyckiej i tabela bilansowa do wodowskazu Przewóz-Podrosche 3 – według scenariusza RCP 2.6

 

SUSZA HYDROLOGICZNA – wodowskaz Przewóz :

  • niżówka zwykła (stan ostrzegawczy) – przepływ Q70% (10,3 m3/s)
  • niżówka głęboka (stan alarmowy) – przepływ Q90% (7,0 m3/s)
  • niżówka bardzo głęboka (stan klęski) – przepływ Q95% (5,9 m3/s)

 

Scenariusz RCP 2.6

Średnia liczba dni w roku, w danym przedziale czasowym poniżej stanu ostrzegawczego (w komórce tabeli na górze: liczba dni; na dole: % udział tych dni w danym zbiorze wartości):

Średnia liczba dni w roku, w danym przedziale czasowym poniżej stanu alarmowego (w komórce tabeli na górze: liczba dni; na dole: % udział tych dni w danym zbiorze wartości):

Średnia liczba dni w roku, w danym przedziale czasowym poniżej stanu klęski (w komórce tabeli na górze: liczba dni; na dole: % udział tych dni w danym zbiorze wartości):

 

 

PRZEPŁYW NIENARUSZALNY – wodowskaz Przewóz :

  • przepływu nienaruszalny wg metody Kostrzewy Qn = 3,17 m3/s

Średnia liczba dni w roku, w danym przedziale czasowym poniżej przepływu nienaruszalnego (w komórce tabeli na górze: liczba dni; na dole: % udział tych dni w danym zbiorze wartości):