Publikationen

Bogdan Ozga-Zieliński, Jerzy Brzeziński (red.), Adynkiewicz-Piragas M., i inni:

Metody obliczania charakterystyk przepływu rzecznego

Sowińska K., Stolarska M., Gurwin J. i inni:
Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki

Navarro R. S., Schmidt G. i inni:
ENVIRONMENTAL FLOWS IN THE EU DISCUSSION PAPER

Cooke J., Jowett I., i inni:
Draft Guidelines for the Selection of Methods to Determine Ecological Flows and Water Levels

WMO 2009:
Manual on Low-flow Estimation and Prediction

Jarząbek A., Sarna S., Karpierz M.:
Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami metodyka postępowania

Rybczyńska-Szewczyk a., Rentfleisz A., Szewczyk J., i inni:
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

 

NEYMO-Bröschüren

Klicken Sie hier, um mehr über die Charakteristik, das Klima und die Wasserressourcen in der Region der Lausitzer Neiße zu erfahren.

 

Relevante LfULG Publikationen

 

Wasserhaushalt im Wandel von Klima und Landnutzung (Heft 8, 2016)

Leitfaden Niedrigwasserkennwerte (Heft 30, 2014)

Klimawandel und Wasserhaushalt in Sachsen (Heft 32, 2014)

Analyse der Klimaentwicklung in Sachsen (Heft 3, 2015)

Charakterisierung von meteorologischer Trockenheit (Heft 7, 2015)

Niedrigwasserkennwerte und mittlere Durchflüsse (Heft 4, 2017)

Klimawandel in Sachsen – wir passen uns an (SMUL 2015)