Home

Witamy
Na stronie projektu NEYMO-NW

Projekt jest realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska –Saksonia 2014-2020.

Podjęta współpraca przez 2 partnerów z Polski i Saksonii w zakresie intensyfikacji współpracy instytucji i społeczności lokalnej przyczyni się do poprawy ochrony transgranicznych zasobów wodnych. Partnerzy stworzą bazę wiedzy na temat kształtowania się zasobów wodnych w okresach niskich wód z uwzględnianiem zachodzących zmian klimatu. Zatem zapobieganie negatywnym skutkom okresów suszy jest jednym z ważniejszych wyzwań w zlewni Nysy Łużyckiej, której zasoby wodne są w dużym stopniu antropogenicznie przekształcone (liczne kopalnie odkrywkowe, elektrownie wodne).

Wypracowana baza wiedzy i przeprowadzone analizy będą zasilać Transgraniczne Wirtualne Centrum Informacji o zasobach wodnych. Będzie ono stanowić miejsce transferu wiedzy dla ekspertów zajmujących się zrównoważonym gospodarowanie wodami, mieszkańców obszaru wsparcia i partnerów projektu. Dodatkowo zaplanowane konferencje, szkolenia i wystawa objazdowa oraz udział w licznych eventach na obszarze wsparcia będzie doskonałą okazją do upowszechniana zachowań mających na celu zrównoważone gospodarowanie i korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego wśród mieszkańców regionu.

Więcej


BENEFICJENT WIODĄCY

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Badań Środowiskowych we Wrocławiu
www.imgw.pl

 

PARTNER PROJEKTU

Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie
Dresden
www.lfulg.sachsen.de

 

Okres realizacji: 01.07.2018 – 31.03.2021
Wartość projektu: 534.689,05 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 %
Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
e-mail: mariusz.adynkiewicz@imgw.pl
tel. +48 71 32 00 356
kom. +48 519 751 211
ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław

 

Cele PROJEKTU

Głównym celem projektu jest intensyfikacja współpracy instytucji i społeczności lokalnej w celu poprawy ochrony zasobów wodnych na rzecz realizacji RDW w transgranicznej zlewni Nysy Łużyckiej ze szczególnym uwzględnianiem niskich wód.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Opracowanie bazy wiedzy na potrzeby Transgranicznego Wirtualnego Centrum Informacji o zasobach wodnych (TWCIW) na potrzeby informowania społeczności lokalnej na temat stanu zasobów wodnych w celu ich ochrony.
  2. Poprawa współpracy oraz wsparcie publicznych instytucji polskich i niemieckich w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w okresach wystąpienia niskich wód zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej.
  3. Kreowanie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i uwrażliwianie ich na problematykę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i zmian klimatu w warunkach wystąpienia okresów suszy powodujących ograniczenia w dostępie do zasobów wodnych.


Zwiń